Pinan Katas with Bunkai

Kyokushin Pinan Katas and Bunkai, with Shihan Hiroto Okazaki, Kyokushin-kan.

An explanation and history of the Pinan Katas can be found here.

 

Pinan Sono Ichi:

Pinan Sono Ni:

Pinan Sono San:

Pinan Sono Yon:

Pinan Sono Go:

`